C3224, C3326, C3426, CS331, CS431, CS439 printers

Informatie over veiligheid

Conventies

Productverklaringen

Omgaan met de printer

Informatie zoeken over de printer

Printerconfiguraties

Het bedieningspaneel gebruiken

Het startscherm aanpassen

Uitleg over de status van het indicatielampje

Papier selecteren

Installeren, instellen en configureren

Een locatie voor de printer selecteren

Kabels aansluiten

Optionele laden installeren

Toepassingen in het beginscherm instellen en gebruiken

Papier en speciaal afdrukmateriaal plaatsen

Software, stuurprogramma's en firmware installeren en bijwerken

Netwerkfunctionaliteit

De SMTP-server configureren

Pagina met menu-instellingen afdrukken

Printer beveiligen

Printergeheugen wissen

Fabrieksinstellingen herstellen

Kennisgeving van vluchtigheid

Afdrukken

Afdrukken vanaf een computer

Afdrukken vanaf een mobiel apparaat

Beveiligde taken configureren

Afdrukken van vertrouwelijke taken en andere taken in de wachtrij

Afdrukken vanuit een Cloud Connector-profiel

Lijst met voorbeelden van lettertypen afdrukken

Scheidingsvellen invoegen tussen exemplaren

Afdruktaak annuleren

Tonerintensiteit aanpassen

Printermenu's gebruiken

Menu-overzicht

Apparaat

Afdrukken

Papier

Netwerk/poorten

Beveiliging

Cloud Connector

Rapporten

Problemen oplossen

Printer onderhouden

De status van de onderdelen en supplies controleren

Meldingen over supplies configureren

E-mailmeldingen instellen

Rapporten weergeven

Onderdelen en supplies bestellen

Onderdelen en supplies vervangen

De printer reinigen

Energie en papier besparen

De printer verplaatsen naar een andere locatie

De printer vervoeren.

Problemen oplossen

De printer reageert niet

Problemen met de netwerkverbinding

Problemen met supplies

Papierstoringen verhelpen

Problemen met de papierinvoer

Afdrukproblemen

Problemen met kleurkwaliteit

Contact opnemen met de klantenondersteuning

Recyclen en wegdoen

Lexmark-producten recyclen

Lexmark-verpakkingsmateriaal recyclen

Kennisgevingen

Productinformatie

Informatie over deze editie

Handelsmerken

Licentiemeldingen

Geluidsniveaus

AEEA-richtlijn (Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur)

Verwijdering van het product

Lexmark cartridges terugsturen voor hergebruik of recycling

Kennisgeving over gevoeligheid voor statische elektriciteit

ENERGY STAR

Temperatuurinformatie

Laserinformatie

Energieverbruik

Kennisgevingen over regelgevingen voor draadloze producten

Kennisgeving over modulaire componenten

Blootstelling aan hoogfrequentie-energie

Singapore IMDA statement

Voorschriften van de Europese Gemeenschap (EG)

Voorschriften van de Europese Gemeenschap (EG)