Skriverne C3224, C3326, C3426, CS331, CS431, CS439

Sikkerhetsinformasjon

Konvensjoner

Produkterklæringer

Bli kjent med skriveren

Finne informasjon om skriveren

Skriverkonfigurasjoner

Bruke kontrollpanelet

Tilpasse startbildet

Forstå statusen til indikatorlampen

Velge papir

Installere og konfigurere

Velge en plassering for skriveren

Koble til kabler

Montere tilleggsskuffer

Konfigurere og bruke programmer på startbildet

Legge i papir og spesialpapir

Installere og oppdatere programvare, drivere og fastvare

Nettverksutskrift

Konfigurere SMTP-serveren

Skrive ut menyinnstillingssiden

Sikre skriveren

Slette skriverminne

Gjenopprette fabrikkinnstillingene

Erklæring om flyktig og ikke-flyktig minne

Skriv ut

Skrive ut fra en datamaskin

Skrive ut fra en mobilenhet

Konfigurere konfidensielle jobber

Skrive ut konfidensielle og andre holdte jobber

Skrive ut fra en Cloud Connector-profil

Skrive ut en liste med skrifteksempler

Legge skilleark mellom kopiene

Avbryte en utskriftsjobb

Justere tonermørkhet

Bruke skrivermenyer

Menyoversikt

Enhet

Skriv ut

Papir

Nettverk/porter

Sikkerhet

Cloud Connector

Rapporter

Feilsøking

Vedlikeholde skriveren

Kontrollere status for deler og rekvisita

Konfigurere varsler for rekvisita

Opprette e-postvarslinger

vise rapporter

Bestille deler og rekvisita

Bytte ut deler og rekvisita

Rengjøre skriveren

Spare energi og papir

Flytte skriveren til et annet sted

Transportere skriveren

Feilsøke et problem

Skriveren svarer ikke

Nettverkstilkoblingsproblemer

Problemer med rekvisita

Fjerne fastkjørt papir

Problemer med papirmating

Utskriftsproblemer

Problemer med fargekvaliteten

Hvordan du kan kontakte brukerstøtte

Resirkuler og kast

Resirkulering av Lexmark-produkter

Resirkulering av Lexmark-emballasje

Merknader

Produktinformasjon

Utgivelsesmerknad

Varemerker

Lisensmerknader

Støynivåer

WEEE-direktiv (Waste of Electrical and Electronic Equipment)

Produktkassering

Returnere Lexmark-kassetter for gjenbruk eller gjenvinning

Varsel om statisk elektrisitet

ENERGY STAR

Temperaturinformasjon

Lasermerknad

Strømforbruk

Juridiske merknader for trådløse produkter

Merknad om modulære komponenter

Eksponering for stråling

Singapore IMDA statement

Samsvar med EU-direktiver

Samsvar med EU-direktiver