Imprimantele C3224, C3326, C3426, CS331, CS431, CS439

Informaţii de siguranţă

Convenţii

Declaraţii privind produsul

Aflaţi despre imprimantă

Găsirea informaţiilor despre imprimantă

Configuraţii imprimantă

Utilizarea panoului de control

Particularizarea ecranului de început

Înţelegerea stării indicatorului luminos

Selectarea hârtiei

Configurarea şi instalarea

Alegerea unui loc pentru imprimantă

Ataşarea cablurilor

Instalarea tăvilor opţionale

Configurarea şi utilizarea aplicaţiilor din ecranul de pornire

Încărcarea hârtiei şi a suporturilor speciale

Instalarea şi actualizarea software-ului, a driverelor şi a firmware-ului

Conectarea la reţea

Configurarea serverului SMTP

Imprimarea paginii de setări meniuri

Securizarea imprimantei

Ştergerea memoriei imprimantei

Revenirea la setările prestabilite din fabrică

Declaraţie privind volatilitatea

Imprimare

Imprimarea de pe un computer

Imprimarea de pe un dispozitiv mobil

Configurarea lucrărilor de imprimare confidenţiale

Imprimarea lucrărilor confidenţiale şi a altor lucrări în aşteptare

Imprimarea dintr-un profil Cloud Connector

Tipărirea unei liste de eşantioane de fonturi

Inserarea colilor de separare între copii

Anularea unei lucrări de imprimare

Reglarea luminozităţii tonerului

Utilizarea meniurilor imprimantei

Hartă meniuri

Dispozitiv

Imprimare

Hârtie

Reţea/Porturi

Securitate

Cloud Connector

Rapoarte

Rezolvarea problemelor

Întreţinerea imprimantei

Verificarea stării pieselor şi consumabilelor

Configurarea notificărilor de aprovizionare

Setarea avertizărilor prin e-mail

Vizualizarea rapoartelor

Comandarea pieselor şi a consumabilelor

Înlocuirea pieselor şi a consumabilelor

Curăţarea imprimantei

Economisirea energiei şi a hârtiei

Mutarea imprimantei în altă locaţie

Expedierea imprimantei

Depanarea unei probleme

Imprimanta nu răspunde

Probleme de conectare la reţea

Probleme cu consumabilele

Eliminarea blocajelor

Probleme cu alimentarea de hârtie

Probleme de imprimare

Probleme legate de calitatea culorilor

Contactarea serviciului de asistenţă pentru clienţi

Reciclarea şi eliminarea

Reciclarea produselor Lexmark

Reciclarea ambalajelor Lexmark

Note

Informaţii despre produs

Note referitoare la ediţie

Mărci comerciale

Note de licenţă

Niveluri de poluare fonică

Directiva WEEE (Waste from Electrical and Electronic Equipment - Deşeuri din echipamente electrice şi electronice)

Dezafectarea produsului

Returnarea cartuşelor Lexmark pentru reutilizare sau reciclare

Notificare de sensibilitate statică

ENERGY STAR

Informaţii cu privire la temperatură

Notă cu privire la laser

Consumul de energie

Notificări în legătură cu reglementările privind produsele care utilizează comunicaţiile fără fir

Notificare privind componentele modulare

Expunerea la radiaţii de radio-frecvenţă

Singapore IMDA statement

Conformitate cu directivele Comunităţii Europene (CE)

Conformitate cu directivele Comisiei Europene (CE)