Podešavanje zatamnjenosti tonera

  1. Sa kontrolne table dođite do stavke:

    Postavke > Štampanje > Kvalitet > Zatamnjenost tonera

    Ako imate model štampača bez ekrana osetljivog na dodir, pritisnite dugme za biranje za kretanje kroz postavke.

  2. Podesite postavke.

  3. Primenite promene.