Otkazivanje zadatka štampe

Sa kontrolne table štampača

Kod modela štampača sa ekranom osetljivim na dodir, uradite sledeće:

  1. Na početnom ekranu dodirnite Otkaži zadatak.

  2. Izaberite zadatak za otkazivanje.

Kod modela štampača bez ekrana osetljivog na dodir, pritisnite dugme za otkazivanje.

Sa računara

  1. U zavisnosti od operativnog sistema, uradite nešto od sledećeg:

  2. Izaberite zadatak za otkazivanje.