Provera statusa delova i potrošnog materijala

  1. Sa kontrolne table dođite do stavke:

    Postavke > Izveštaji > Uređaj > Statistika uređaja

    Ako imate model štampača bez ekrana osetljivog na dodir, pritisnite dugme za biranje da biste se kretali kroz postavke.

  2. U odeljku Informacije o potrošnom materijalu na odštampanim stranicama proverite statusa delova i potrošnog materijala.