Čišćenje štampača

ikona opreza za opasnost od udarca OPREZ – OPASNOST OD UDARCA: Da biste izbegli rizik od strujnog udara prilikom čišćenja spoljašnjosti štampača, isključite kabl za napajanje iz strujne utičnice i isključite sve kablove iz štampača pre nego što nastavite.

Napomene:

  1. Isključite štampač, a zatim izvucite kabl za napajanje iz zidne utičnice.

  2. Uklonite papir sa standardne police.

  3. Uklonite prašinu, vlakna i delove papira oko štampača pomoću mekane četke ili usisivača.

  4. Obrišite spoljašnjost štampača vlažnom mekanom krpom koja ne ostavlja vlakna.

    Napomene:

  5. Priključite kabl za napajanje u zidnu utičnicu, a zatim uključite štampač.

    ikona standardnog upozorenja OPREZ – POTENCIJALNA POVREDA: Da biste izbegli rizik od požara ili strujnog udara, povežite kabl za napajanje na lako dostupnu strujnu utičnicu ispravne oznake i uzemljenja, u blizini proizvoda.