Uklanjanje zaglavljivanja

Izbegavanje zaglavljivanja

Stavite papir ispravno
Koristite preporučeni papir

Utvrđivanje mesta zaglavljivanja papir

Napomene:

 

Mesta zaglavljivanja

1

Standardna polica

2

Ručni ulagač

3

Fioke

4

Vrata B

5

Vrata E


Zaglavljen papir u standardnoj fioci

 1. Otvorite vrata B.

  ikona opreza za vruću površinu OPREZ – VRUĆA POVRŠINA: Unutrašnjost štampača može da bude vruća. Da biste smanjili rizik od povrede usled dodirivanja vruće komponente, pustite da se površina ohladi pre nego što je dodirnete.
 2. Uklonite zaglavljeni papir.

  Napomena: Proverite da li ste uklonili sve delove papira.
 3. Zatvorite vrata.

 4. Uklonite fioku i ručni ulagač.

 5. Uklonite zaglavljeni papir.

  Napomena: Proverite da li ste uklonili sve delove papira.
 6. Umetnite ručni ulagač i fioku.

Zaglavljen papir u opcionoj fioci

 1. Otvorite vrata B.

  ikona opreza za vruću površinu OPREZ – VRUĆA POVRŠINA: Unutrašnjost štampača može da bude vruća. Da biste smanjili rizik od povrede usled dodirivanja vruće komponente, pustite da se površina ohladi pre nego što je dodirnete.
 2. Uklonite zaglavljeni papir.

  Napomena: Proverite da li ste uklonili sve delove papira.
 3. Zatvorite vrata.

 4. Otvorite vrata E.

 5. Uklonite zaglavljeni papir.

  Napomena: Proverite da li ste uklonili sve delove papira.
 6. Zatvorite vrata.

 7. Uklonite opcionalnu fioku.

 8. Uklonite zaglavljeni papir.

  Napomena: Proverite da li ste uklonili sve delove papira.
 9. Umetnite fioku.

Zaglavljen papir u standardnoj korpi

Uklonite zaglavljeni papir.

Napomena: Proverite da li ste uklonili sve delove papira.

Zaglavljen papir u ručnom ulagaču

 1. Uklonite fioku i ručni ulagač.

 2. Uklonite zaglavljeni papir.

  Napomena: Proverite da li ste uklonili sve delove papira.
 3. Umetnite ručni ulagač i fioku.

Zaglavljen papir u vratima B

 1. Otvorite vrata B.

  ikona opreza za vruću površinu OPREZ – VRUĆA POVRŠINA: Unutrašnjost štampača može da bude vruća. Da biste smanjili rizik od povrede usled dodirivanja vruće komponente, pustite da se površina ohladi pre nego što je dodirnete.
 2. Uklonite zaglavljeni papir sa svake od sledećih lokacija:

  Napomena: Proverite da li ste uklonili sve delove papira.
  • Oblast jedinice za nanošenje tonera

  • Ispod oblasti jedinice za nanošenje tonera

  • Jedinica za dvostrano štampanje

 3. Zatvorite vrata.