Cloud Connector

Cloud Connector

Stavka menija

Opis

Omogućavanje/onemogućavanje konektora

Omogućite dobavljača usluga informatičkog oblaka.