Konfigurisanje poverljivih zadataka

Na nekim modelima štampača ovu postavku možete da konfigurišete samo sa Embedded Web Server-a.

Korišćenje kontrolne table

  1. Na početnom ekranu dodirnite:

    Postavke > Bezbednost > Podešavanje poverljivog štampanja

  2. Konfigurišite postavke.

Embedded Web Server – korišćenje

  1. Otvorite veb pregledač, a zatim u polje za adresu unesite IP adresu štampača.

    Napomene:

  2. Kliknite na Postavke > Bezbednost > Podešavanje poverljivog štampanja.

  3. Konfigurišite postavke.