Ušteda energije i papira

Konfigurisanje postavki režima uštede energije

Režim mirovanja
 1. Sa kontrolne table dođite do stavke:

  Postavke > Uređaj > Upravljanje energijom > Istek vremena > Režim mirovanja

  Ako imate model štampača bez ekrana osetljivog na dodir, pritisnite dugme za biranje da biste se kretali kroz postavke.

 2. Navedite koliko štampač ostaje neaktivan pre nego što pređe u režim mirovanja.

Režim hibernacije
 1. Sa kontrolne table dođite do stavke:

  Postavke > Uređaj > Upravljanje energijom > Istek vremena > Istek vremena hibernacije

  Ako imate model štampača bez ekrana osetljivog na dodir, pritisnite dugme za biranje da biste se kretali kroz postavke.

 2. Navedite koliko štampač ostaje neaktivan pre nego što pređe u režim hibernacije.

 3. Napomene:

Podešavanje osvetljenosti ekrana

Napomena: Ova postavka je dostupna samo na nekim modelima štampača.
 1. Na početnom ekranu dodirnite Postavke > Uređaj > Željene postavke.

 2. Podesite postavku u meniju Osvetljenost ekrana.

Ušteda potrošnog materijala