Konfigurisanje SMTP servera

Napomena: Na nekim modelima štampača ovu postavku možete da konfigurišete samo sa Embedded Web Server-a.

Sa kontrolne table

  1. Sa kontrolne table dođite do stavke:

    Postavke > Uređaj > Obaveštenja > Podešavanje upozorenja za e-poštu > Podešavanje e-pošte

  2. Konfigurišite postavke.

Sa Embedded Web Server-a

  1. Otvorite veb pregledač, a zatim u polje za adresu unesite IP adresu štampača.

    Napomene:

  2. Kliknite na Postavke > Uređaj > Obaveštenja > Podešavanje upozorenja za e-poštu.

  3. U odeljku Podešavanje e-pošte konfigurišite postavke.

  4. Kliknite na Sačuvaj.