Konfigurisanje obaveštenja o potrošnom materijalu

  1. Otvorite veb pregledač, a zatim u polje za adresu unesite IP adresu štampača.

    Napomene:

  2. Kliknite na Postavke > Uređaj > Obaveštenja.

  3. U meniju Potrošni materijal kliknite na Prilagođena obaveštenja o potrošnom materijalu.

  4. Odaberite obaveštenje za svaki potrošni materijal.

  5. Primenite promene.