Podešavanje i korišćenje aplikacija na početnom ekranu

Ova funkcija je dostupna samo na nekim modelima štampača.

Kreiranje Cloud Connector profila

 1. Na početnom ekranu dodirnite Cloud Connector.

 2. Izaberite dobavljača usluga informatičkog oblaka.

 3. Dodirnite Kreiraj ili ikona za dodavanje profila.

 4. Otkucajte jedinstveno ime profila.

  Napomena: Preporučujemo da kreirate PIN za zaštitu profila.
 5. Dodirnite U redu, a zatim zabeležite kôd za autorizaciju.

  Napomena: Kôd za autorizaciju važeći je samo 24 sata.
 6. Otvorite veb pregledač, a zatim posetite https://lexmark.cloud-connect.co.

 7. Kliknite na Sledeće, a zatim prihvatite uslove korišćenja.

 8. Unesite kôd za autorizaciju, a zatim kliknite na Poveži se.

 9. Prijavite se na nalog za informatički oblak.

 10. Dajte dozvole.

  Napomena: Da biste dovršili proces autorizacije, otvorite profil u roku od 72 sata.

Upravljanje obeleživačima

Kreiranje obeleživača

Obeleživače koristite za štampanje dokumenata kojima često pristupate i koji se čuvaju na serverima ili na vebu.

 1. Otvorite veb pregledač, a zatim u polje za adresu unesite IP adresu štampača.

  Napomene:

  • IP adresu štampača potražite na početnom ekranu na štampaču. IP adresa sastoji se od četiri skupa brojeva koji su razdvojeni tačkom, na primer 123.123.123.123.
  • Ako koristite proksi server, privremeno ga onemogućite da bi se veb stranica pravilno učitala.
 2. Kliknite na stavku Obeleživači > Dodaj obeleživač, a zatim ukucajte naziv obeleživača.

 3. Izaberite Tip protokola za adresu, a zatim uradite nešto od sledećeg:

  • Za HTTP i HTTPS, unesite URL adresu koju želite da obeležite.

  • Za HTTPS, koristite ime hosta umesto IP adrese. Na primer, otkucajte myWebsite.com/sample.pdf umesto da otkucate 123.123.123.123/sample.pdf. Proverite da li se ime hosta takođe podudara sa zajedničkim imenom (CN) u sertifikatu servera. Više informacija o tome kako da pronađete CN vrednost u sertifikatu servera potražite u pomoći za veb pregledač.

  • Za FTP, unesite FTP adresu. Na primer, myServer/myDirectory. Unesite FTP port. Port 21 je podrazumevani port za slanje komandi.

  • Za SMB, unesite adresu mrežne fascikle. Na primer, myServer/myShare/myFile.pdf. Unesite ime mrežnog domena.

  • Ako je potrebno, izaberite Tip potvrde identiteta za FTP i SMB.

  Da biste ograničili pristup obeleživaču, unesite PIN.

  Napomena: Aplikacija podržava sledeće tipove datoteka: PDF, JPEG, TIFF i HTML veb stranice. Neki modeli štampača podržavaju druge tipove datoteka, kao što su DOCX i XLXS.
 4. Kliknite na Sačuvaj.

Kreiranje fascikli

 1. Otvorite veb pregledač, a zatim u polje za adresu unesite IP adresu štampača.

  Napomene:

  • IP adresu štampača potražite na početnom ekranu na štampaču. IP adresa sastoji se od četiri skupa brojeva koji su razdvojeni tačkom, na primer 123.123.123.123.
  • Ako koristite proksi server, privremeno ga onemogućite da bi se veb stranica pravilno učitala.
 2. Kliknite na stavku Obeleživači > Dodaj fasciklu, a zatim ukucajte naziv fascikle.

  Napomena: Da biste ograničili pristup fascikli, unesite PIN.
 3. Kliknite na Sačuvaj.

Napomena: Možete da kreirate fascikle ili obeleživače u fascikli. Da biste kreirali obeleživač, pogledajte Kreiranje obeleživača.