Brisanje memorije štampača

Da biste izbrisali prolaznu memoriju ili baferovane podatke, isključite štampač.

Da biste izbrisali trajnu memoriju ili pojedinačne postavke, uređaj i mrežne postavke, bezbednosne postavke i ugrađena rešenja, uradite sledeće:

  1. Sa kontrolne table dođite do stavke:

    Postavke > Uređaj > Održavanje > Brisanje na kraju radnog veka > Očisti sve informacije iz postojane memorije

    Ako imate model štampača bez ekrana osetljivog na dodir, pritisnite dugme za biranje da biste se kretali kroz postavke.

  2. Izaberite Pokreni početno podešavanje ili Ostavi štampač van mreže.