Bezbednost

Metodi prijavljivanja

Javno

Stavka menija

Opis

Upravljanje dozvolama

Pristup funkciji

Upravljaj obeleživačima

Pristup zadržanim zadacima

Otkaži zadatke na uređaju

Promeni jezik

Internet Printing Protocol (IPP)

Crno-belo štampanje

Štampanje u boji

Upravljajte pristupom funkcijama štampača.

Upravljanje dozvolama

Administrativni meniji

Meni Bezbednost

Meni Mreža/portovi

Meni Papir

Meni Izveštaji

Meniji za konfigurisanje funkcija

Meni Potrošni materijal

Meni SE

Meni Uređaj

Upravljajte pristupom menijima štampača.

Upravljanje dozvolama

Upravljanje uređajem

Daljinsko upravljanje

Ažuriranja firmvera

Embedded Web Server – pristup

Uvezi/izvezi sve postavke

Brisanje na kraju radnog veka

Upravljajte pristupom opcijama za upravljanje štampačem.


Lokalni nalozi

Stavka menija

Opis

Dodaj korisnika

Korisničko ime/lozinka

Korisničko ime

Lozinka

PIN

Kreirajte lokalne naloge za upravljanje pristupom funkcijama štampača.

Upravljaj grupama/dozvolama

Dodaj grupu

Uvezi kontrole pristupa

Pristup funkciji

Administrativni meniji

Upravljanje uređajem

Svi korisnici

Uvezi kontrole pristupa

Pristup funkciji

Administrativni meniji

Upravljanje uređajem

Administrator

Pristup funkciji

Administrativni meniji

Upravljanje uređajem

Upravljajte grupnim ili korisničkim pristupom funkcijama štampača, aplikacijama i bezbednosnim postavkama.


Upravljanje sertifikatima

Stavka menija

Stavka menija

Konfiguriši podrazumevane postavke sertifikata

Zajedničko ime

Ime organizacije

Ime jedinice

Zemlja/region

Ime pokrajine

Ime grada

Alternativno ime teme

Podesite podrazumevane vrednosti za generisane sertifikate.

Sertifikati uređaja

Generišite, izbrišite ili pogledajte sertifikate uređaja.

Upravljaj CA sertifikatima

Učitajte, izbrišite ili pogledajte Certificate Authority (CA) sertifikate.


Ograničenja prijavljivanja

Stavka menija

Opis

Neuspešna prijavljivanja

1–10 (3*)

Navedite broj neuspešnih pokušaja prijavljivanja pre blokiranja korisnika.

Vremenski okvir greške

1–60 minuta (5*)

Navedite vremenski okvir između neuspešnih pokušaja prijavljivanja pre blokiranja korisnika.

Vreme blokiranja

1–60 minuta (5*)

Navedite trajanje blokiranja.

Istek vremena veb prijavljivanja

1–120 minuta (10*)

Navedite odlaganje za daljinsko prijavljivanje pre automatskog odjavljivanja korisnika.


Podešavanje poverljivog štampanja

Stavka menija

Opis

Maks. nevažeći PIN

2-10 (0*)

Podesite koliko puta može da se unese nevažeći PIN.

Napomene:

  • Vrednost nula isključuje ovu postavku.
  • Kada ograničenje bude dostignuto, zadaci štampanja za to korisničko ime i PIN biće izbrisani.
Istek poverljivog zadatka

Isključeno*

1 čas

4 časa

24 časa

1 nedelja

Podesite vreme isteka za poverljive zadatke štampe.

Napomene:

  • Ako promenite ovu stavku menija dok se poverljivi zadaci štampe nalaze u memoriji štampača, vreme isteka za te zadatke štampe ne menja se na novu podrazumevanu vrednost.
  • Ako isključite štampač, brišu se svi poverljivi zadaci koji se čuvaju u memoriji štampača.
Ponovi istek zadatka

Isključeno*

1 čas

4 časa

24 časa

1 nedelja

Podesite vreme isteka za zadatak štampe koji želite da ponovite.

Istek zadatka verifikacije

Isključeno*

1 čas

4 časa

24 časa

1 nedelja

Podesite vreme isteka za štampanje kopije kako bi korisnik proverio kvalitet, pre štampanja preostalih kopija.

Istek rezervisanog zadatka

Isključeno*

1 čas

4 časa

24 časa

1 nedelja

Podesite vreme isteka za čuvanje zadataka štampe na štampaču radi naknadnog štampanja.

Zahtevaj zadržavanje svih zadataka

Isključeno*

Uključeno

Podesite štampač tako da zadržava sve zadatke štampe.

Zadrži duplikate dokumenata

Isključeno*

Uključeno

Dozvolite čuvanje dokumenata sa istim nazivom datoteke.


Brisanje privremenih datoteka sa podacima

Stavka menija

Opis

Čuva se u ugrađenoj memoriji

Isključeno*

Uključeno

Izbrišite sve datoteke sačuvane u memoriji štampača.


Razno

Stavka menija

Opis

Dozvola za štampanje

Isključeno*

Uključeno

Dozvolite korisniku da štampa.

Kratkospojnik za bezbednosno resetovanje

Omogući pristup „Gosta“*

Bez efekta

Odredite korisnički pristup štampaču.

Napomene:

  • Kratkospojnik se nalazi pored ikone za zaključavanje na kontrolnoj tabli.
  • Omogući pristup „Gosta“ svima pruža pristup svim aspektima štampača.
  • Bez efekta će možda učiniti pristup štampaču nemogućim kada su zahtevane bezbednosne informacije nedostupne.
Minimalna dužina lozinke

0–32

Odredite dužinu lozinke.