Izveštaji

Stranica sa postavkama menija

Stavka menija

Opis

Stranica sa postavkama menija

Odštampajte izveštaj koji sadrži menije štampača.


Uređaj

Stavka menija

Opis

Informacije o uređaju

Odštampajte izveštaj koji sadrži informacije o štampaču.

Statistika uređaja

Odštampajte izveštaj o upotrebi štampača i statusu potrošnog materijala.

Lista profila

Odštampajte listu profila koji su sačuvani na štampaču.

Izveštaj o sredstvu

Odštampajte izveštaj koji sadrži serijski broj i ime modela štampača.


Štampanje

Stavka menija

Opis

Odštampaj fontove

PCL fontovi

PostScript fontovi

Štampajte uzorke i informacije o fontovima koji su dostupni za svaki jezik štampača.

Odštampaj demonstraciju

Stranica za demonstraciju

Odštampajte stranicu za demonstraciju koja se koristi kao dijagnostička alatka za probleme sa štampanjem.


Mreža

Stavka menija

Opis

Stranica za podešavanje mreže

Odštampajte stranicu koja prikazuje konfiguraciju mreže i bežične postavke na štampaču.

Napomena: Ova stavka menija se pojavljuje samo na mrežnim štampačima ili štampačima povezanim na servere za štampanje.

Wi-Fi Direct – povezani klijenti

Odštampajte stranicu sa listom uređaja koji su povezani na štampač pomoću funkcije Wi-Fi Direct.

Napomena: Ova stavka menija se pojavljuje samo kada je Omogući Wi-Fi Direct podešeno na Uključeno.