Naručivanje delova i potrošnog materijala

Da biste naručili potrošni materijal u SAD, pozovite 1-800-539-6275 za informacije o ovlašćenim prodavcima potrošnog materijala kompanije Lexmark u vašoj oblasti. U drugim zemljama i regionima posetite www.lexmark.com ili kontaktirajte prodavca od kojeg ste kupili štampač.

Napomena: Sve procene trajanja potrošnog materijala podrazumevaju štampanje na običnom papiru formata Letter ili A4.
Upozorenje – potencijalno oštećenje: Ako ne budete održavali učinak štampača na optimalnom nivou ili ne budete menjali delove i potrošni materijal, može da dođe do oštećenja štampača.

Korišćenje originalnih delova i potrošnog materijala kompanije Lexmark

Lexmark štampač je dizajniran da najbolje funkcioniše sa originalnim delovima i potrošnim materijalom kompanije Lexmark. Korišćenje potrošnog materijala ili delova treće strane može da utiče na performanse, pouzdanost ili životni vek štampača i njegovih komponenti za izradu slika. To može da utiče i na pokrivenost garancijom. Oštećenje uzrokovano upotrebom delova i potrošnog materijala treće strane nije pokriveno garancijom. Svi indikatori namenjeni su da funkcionišu sa delovima i potrošnim materijalom kompanije Lexmark i mogu da daju nepredvidljive rezultate ako se koriste delovi i potrošni materijal treće strane. Upotreba komponente za izradu slika nakon namenjenog trajanja može da ošteti Lexmark štampač ili njegove povezane komponente.

Upozorenje – potencijalno oštećenje: Potrošni materijal i delovi bez uslova ugovora programa za vraćanje mogu da se resetuju i repariraju. Međutim, garancija proizvođača ne pokriva nikakva oštećenja izazvana upotrebom potrošnog materijala ili delova koji nisu originalni. Resetovanje brojača na potrošnom materijalu ili delu bez pravilnog repariranja može da dovede do oštećenja štampača. Nakon što resetujete brojač potrošnog materijala ili dela, štampač može da prikaže grešku koja ukazuje na prisustvo resetovane stavke.

Naručivanje kertridža za štampanje

Napomene:

Lexmark CS331 i CS431 kertridži za štampanje u okviru programa za vraćanje

Stavka

Sjedinjene Američke Država i Kanada

Evropski ekonomski prostor

Azija i Pacifik

Latinska Amerika

Ostatak Evrope, Bliski istok i Afrika

Kertridži za štampanje u okviru programa za vraćanje

Cijan

20N10C0

20N20C0

20N30C0

20N40C0

20N50C0

Magenta

20N10M0

20N20M0

20N30M0

20N40M0

20N50M0

Žuta

20N10Y0

20N20Y0

20N30Y0

20N40Y0

20N50Y0

Crna

20N10K0

20N20K0

20N30K0

20N40K0

20N50K0

Kertridži za veliki obim štampanja u okviru programa za vraćanje1

Cijan

20N1HC0

20N2HC0

20N3HC0

20N4HC0

20N5HC0

Magenta

20N1HM0

20N2HM0

20N3HM0

20N4HM0

20N5HM0

Žuta

20N1HY0

20N2HY0

20N3HY0

20N4HY0

20N5HY0

Crna

20N1HK0

20N2HK0

20N3HK0

20N4HK0

20N5HK0

Kertridži sa tonerom za veoma veliki obim štampanja u okviru programa za vraćanje2

Cijan

20N1XC0

20N2XC0

20N3XC0

20N4XC0

20N5XC0

Magenta

20N1XM0

20N2XM0

20N3XM0

20N4XM0

20N5XM0

Žuta

20N1XY0

20N2XY0

20N3XY0

20N4XY0

20N5XY0

Crna

20N1XK0

20N2XK0

20N3XK0

20N4XK0

20N5XK0


Lexmark CS331 standardni kertridži za veliki obim štampanja

Stavka

Kataloški broj

Cijan

20N0H20

Magenta

20N0H30

Žuta

20N0H40

Crna

20N0H10


Lexmark CS431 standardni kertridži za veoma veliki obim štampanja

Stavka

Kataloški broj

Cijan

20N0X20

Magenta

20N0X30

Žuta

20N0X40

Crna

20N0X10


Lexmark CS439 kertridži za štampanje u okviru programa za vraćanje

Stavka

Kataloški broj

Cijan

20N3HCK

Magenta

20N3HMK

Žuta

20N3HYK

Crna

20N3HKK


Lexmark C3224, C3326 i C3426 kertridži za štampanje u okviru programa za vraćanje

Stavka

Sjedinjene Američke Država i Kanada

Evropski ekonomski prostor

Azija i Pacifik

Distribucija u Latinskoj Americi

Ostatak Evrope, Bliski istok i Afrika

Kertridži za štampanje u okviru programa za vraćanje

Cijan

C3210C0

C3220C0

C3230C0

C3240C0

C3250C0

Magenta

C3210M0

C3220M0

C3230M0

C3240M0

C3250M0

Žuta

C3210Y0

C3220Y0

C3230Y0

C3240Y0

C3250Y0

Crna

C3210K0

C3220K0

C3230K0

C3240K0

C3250K0

Kertridži za veliki obim štampanja u okviru programa za vraćanje1

Cijan

C331HC0

C332HC0

C333HC0

C334HC0

C335HC0

Magenta

C331HM0

C332HM0

C333HM0

C334HM0

C335HM0

Žuta

C331HY0

C332HY0

C333HY0

C334HY0

C335HY0

Crna

C331HK0

C332HK0

C333HK0

C334HK0

C335HK0

Kertridži sa tonerom za veoma veliki obim štampanja u okviru programa za vraćanje2

Cijan

C341XC0

C342XC0

C343XC0

C344XC0

C345XC0

Magenta

C341XM0

C342XM0

C343XM0

C344XM0

C345XM0

Žuta

C341XY0

C342XY0

C343XY0

C344XY0

C345XY0

Crna

C341XK0

C342XK0

C343XK0

C344XK0

C345XK0


Lexmark C3224 obični kertridži za štampanje

Stavka

Kataloški broj

Cijan

C320020

Magenta

C320030

Žuta

C320040

Crna

C320010


Lexmark C3326 standardni kertridži za veliki obim štampanja

Stavka

Kataloški broj

Cijan

C330H20

Magenta

C330H30

Žuta

C330H40

Crna

C330H10


Lexmark C3426 standardni kertridži za veoma veliki obim štampanja

Stavka

Kataloški broj

Cijan

C340X20

Magenta

C340X30

Žuta

C340X40

Crna

C340X10


Naručivanje boce otpadnog tonera

Stavka

Kataloški broj

Boca otpadnog tonera

20N0W00