Izbor papira

Smernice za papir

Koristite odgovarajući papir da biste sprečili zaglavljivanje i doprineli štampanju bez problema.

Karakteristike papira

Sledeće karakteristike papira utiču na kvalitet i pouzdanost štampe. Uzmite u obzir sledeće faktore pre štampanja na određenom papiru.

Težina

Fioke omogućavaju uvlačenje papira uzdužne teksture i težine 60 do 176 g/m2 (16 do 47 lb). Papir lakši od 60 g/m2 (16 lb) možda nije dovoljno krut za pravilno uvlačenje i može da izazove zaglavljivanje.

Uvijanje

Uvijanje predstavlja karakteristiku papira da se uvija po ivicama. Prekomerno uvijanje može da dovede do problema sa uvlačenjem. Do uvijanja može da dođe nakon što papir prođe kroz štampač u kojem je izložen visokim temperaturama. Čuvanje papira van pakovanja u vrućim, vlažnim, hladnim ili suvim uslovima, može da doprinese uvijanju papira pre štampanja i da dovede do problema sa uvlačenjem.

Glatkoća

Glatkoća papira direktno utiče na kvalitet štampe. Ako je papir previše grub, nije moguće pravilno naneti toner na njega. Ako je papir previše gladak, to može da dovede do problema sa uvlačenjem ili kvalitetom štampe. Preporučujemo da koristite papir od 50 Šefildovih jedinica.

Sadržaj vlage

Količina vlage u papiru utiče na kvalitet štampe i na mogućnost štampača da pravilno uvlači papir. Ostavite papir u originalnom pakovanju do upotrebe. Izlaganje papira promenama vlažnosti može negativno da utiče na performanse.

Papir čuvajte u originalnom omotaču i u istom okruženju kao štampač 24 do 48 sati pre štampanja. Produžite ovaj period na nekoliko dana ako se okruženje za skladištenje ili transport značajno razlikuje od okruženja u kojem je štampač. Debeli papir takođe može da zahteva duži period pripreme.

Usmerenje zrna

Zrno se odnosi na poravnanje vlakana u listu papira. Zrno može da bude dugačko, ako prati dužinu papira ili kratko ako prati širinu papira.

Za papir težine 60–176 g/m2 (16–47 lb), preporučuje se korišćenje dugog zrna.

Sadržaj vlakana

Kserografski papir najvišeg kvaliteta pravi se od 100% hemijski tretirane drvene pulpe. Ovaj sadržaj papiru daje visok stepen stabilnosti, što za rezultat ima manje problema sa uvlačenjem i bolji kvalitet štampe. Papir koji sadrži vlakna poput pamuka može negativno da utiče na manipulisanje papirom.

Neprihvatljiv papir

Sledeći tipovi papira nisu preporučeni za korišćenje sa štampačem:

Odlaganje papira

Pridržavajte se ovih smernica za odlaganje papira da biste izbegli zaglavljivanje i neravnomeran kvalitet štampe:

Biranje unapred odštampanih obrazaca i memoranduma

Podržane veličine papira

Veličina papira

Standardna ili opciona fioka za 250 listova

Ručni ulagač

Dvostrano štampanje

A4

210 x 297 mm (8,27 x 11,7 inča)

znak potvrde

znak potvrde

znak potvrde

A51

148 x 210 mm (5,83 x 8,27 inča)

znak potvrde

znak potvrde

X

A6

105 x 148 mm (4,13 x 5,83 inča)

znak potvrde

znak potvrde

X

JIS B5

182 x 257 mm (7,17 x 10,1 inča)

znak potvrde

znak potvrde

X

Oficio (Mexico)

215,9 x 340,4 mm (8,5 x 13,4 inča)

znak potvrde

znak potvrde

znak potvrde

Hagaki

100 x 148 mm (3,94 x 5,83 inča)

znak potvrde

znak potvrde

X

Statement

139,7 x 215,9 mm (5,5 x 8,5 inča)

znak potvrde

znak potvrde

X

Executive

184,2 x 266,7 mm (7,25 x 10,5 inča)

znak potvrde

znak potvrde

X

Letter

215,9 x 279,4 mm (8,5 x 11 inča)

znak potvrde

znak potvrde

znak potvrde

Legal

215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 inča)

znak potvrde

znak potvrde

znak potvrde

Folio

215,9 x 330,2 mm (8,5 x 13 inča)

znak potvrde

znak potvrde

znak potvrde

Univerzalno2,3

98,4 x 148 mm (3,86 x 5,83 inča) do 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 inča)

znak potvrde

znak potvrde

znak potvrde

Univerzalno2,3

25,4 x 25,4 mm (1 x 1 inča) do 215,9 x 297 mm (8,5 x 11,69 inča)

X

X

X

Univerzalno2,3

105 x 148 mm (4,13 x 5,83 inča) do 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 inča)

X

X

X

Koverta 7 3/4

98,4 x 190,5 mm (3,875 x 7,5 inča)

znak potvrde4

znak potvrde

X

Koverta 9

98,4 x 225,4 mm (3,875 x 8,9 inča)

znak potvrde4

znak potvrde

X

Koverta 10

104,8 x 241,3 mm (4,12 x 9,5 inča)

znak potvrde4

znak potvrde

X

Koverta DL

110 x 220 mm (4,33 x 8,66 inča)

znak potvrde4

znak potvrde

X

Koverta C5

162 x 229 mm (6,38 x 9,01 inča)

znak potvrde4

znak potvrde

X

Koverta B5

176 x 250 mm (6,93 x 9,84 inča)

znak potvrde4

znak potvrde

X

Druga koverta

98,4 x 162 mm (3,87 x 6,38 inča) do 176 x 250 mm (6,93 x 9,84 inča)

znak potvrde4

znak potvrde

X


Podržani tipovi papira

Napomene:

Tip papira

Standardna ili opciona fioka za 250 listova

Ručni ulagač

Dvostrano štampanje

Obični papir

znak potvrde

znak potvrde

znak potvrde

Tvrdi papir

znak potvrde

znak potvrde

X

Nalepnice

znak potvrde

znak potvrde

X

Koverte

znak potvrde

znak potvrde

X


Podržane težine papira

Tip i težina papira

Standardna ili opciona fioka za 250 listova

Ručni ulagač

Dvostrano štampanje

Laki papir

60–74,9 g/m2 sa uzdužnom teksturom (16–19,9 lb za pisanje)

znak potvrde

znak potvrde

znak potvrde

Obični papir

75–90,3 g/m2 sa uzdužnom teksturom (20–24 lb za pisanje)

znak potvrde

znak potvrde

znak potvrde

Teški papir

90,3–100 g/m2 sa uzdužnom teksturom (24,1–26 lb za pisanje)

znak potvrde

znak potvrde

znak potvrde

Tvrdi papir

105,1–162 g/m2 sa uzdužnom teksturom (28,1–43 lb za pisanje)

znak potvrde

znak potvrde

X

Tvrdi papir

105,1–200 g/m2 sa uzdužnom teksturom (28,1–53 lb za pisanje)

X

znak potvrde

X

Papirne nalepnice

131 g/m2 (35 lb za pisanje)

znak potvrde

znak potvrde

X

Koverte

60–90 g/m2 (16–24 lb za pisanje)

znak potvrde

znak potvrde

X