Postavljanje listova separatora između kopija

  1. Sa početnog ekrana dođite do stavke:

    Postavke > Štampa > Raspored > Listovi separatora > Između kopija

    Ako imate model štampača bez ekrana osetljivog na dodir, pritisnite dugme za biranje da biste se kretali kroz postavke.

  2. Odštampajte dokument.