Uređaj

Željene postavke

Stavka menija

Opis

Jezik za prikaz

[Lista jezika]

Podesite jezik teksta koji se prikazuje na ekranu.

Zemlja/region

[Lista zemalja ili regiona]

Identifikujte zemlju ili region gde je štampač konfigurisan za rad.

Pokreni početno podešavanje

Ne*

Da

Pokrenite čarobnjak za podešavanje.

Tastatura

Tip tastature

[Lista jezika]

Izaberite jezik kao tip tastature.

Napomene:

  • Možda se neće prikazati sve vrednosti za Tip tastature, odnosno mogu da zahtevaju specijalni hardver kako bi se pojavile.
  • Ova stavka menija se pojavljuje samo na nekim modelima štampača.
Prikazane informacije

Tekst za prikaz 1 (IP adresa*)

Tekst za prikaz 2 (Datum/vreme*)

Prilagođeni tekst 1

Prilagođeni tekst 2

Navedite informacije za prikaz na početnom ekranu.

Datum i vreme

Konfiguriši

Trenutni datum i vreme

Ručno podesi datum i vreme

Format datuma (MM-DD-YYYY*)

Format vremena (12 sati A.M./P.M.*)

Vremenska zona (GMT*)

Konfigurišite datum i vreme na štampaču.

Datum i vreme

Network Time Protocol

Omogući NTP (Uključeno*)

NTP server

Omogući potvrdu identiteta (nijedno*)

Konfigurišite postavke za Network Time Protocol (NTP).

Napomene:

  • Omogući potvrdu identiteta se pojavljuje samo na nekim modelima štampača.
  • Kada je Omogući potvrdu identiteta podešeno na MD5 ključ, pojavljuju se opcije ID ključa i Lozinka.
Veličine papira

SAD*

Metričke

Naveli mernu jedinicu za veličine papira.

Napomena: Izbor zemlje ili regiona u čarobnjaku za početno podešavanje određuje početnu postavku veličine papira.

Osvetljenost ekrana

20–100% (100*)

Podesite osvetljenost ekrana.

Napomena: Ova stavka menija se pojavljuje samo na nekim modelima štampača.

Istek vremena ekrana

10–300 (60*)

Podesite vreme mirovanja u sekundama pre nego što se prikaže početni ekran ili pre nego što štampač automatski odjavi nalog korisnika.


Eko-režim

Stavka menija

Opis

Štampanje

Strane

1-strano*

2-strano

Navedite da li treba štampati samo sa jedne ili sa obe strane papira.

Štampanje

Stranica po strani

Isključeno*

2 stranice po strani

3 stranice po strani

4 stranice po strani

6 stranice po strani

9 stranice po strani

12 stranice po strani

16 stranice po strani

Štampajte više slika na jednom listu papira.

Štampanje

Zatamnjenost tonera

Svetlo

Normalno*

Tamno

Odredite osvetljenost ili zatamnjenost slika sa tekstom.


Udaljena tabla za rukovanje

Stavka menija

Opis

Spoljna VNC veza

Nemoj da dozvoliš*

Dozvoli

Povežite spoljni Virtual Network Computing (VNC) klijent radi pokretanja udaljene table za rukovanje.

Tip potvrde identiteta

Ništa*

Standardna potvrda identiteta

Podesite tip potvrde identiteta za pristupanje serveru za VNC klijente.

Lozinka za VNC

Navedite lozinku za povezivanje na server za VNC klijente.

Napomena: Ova stavka menija se pojavljuje samo ako je Tip potvrde identiteta podešen na Standardna potvrda identiteta.


Obaveštenja

Stavka menija

Opis

Potrošni materijal

Prikaži procene za potrošni materijal

Prikaži procene*

Nemoj da prikazuješ procene

Prikažite procenjeni status potrošnog materijala.

Potrošni materijal

Prilagođena obaveštenja o potrošnom materijalu

Podesite postavke obaveštenja kada je potrebna intervencija korisnika na štampaču.

Napomena: Ova stavka menija se pojavljuje samo na Embedded Web Server-u.

Podešavanje upozorenja za e-poštu

Podešavanje e-pošte

Primarni SMTP mrežni prolaz

Port primarnog SMTP mrežnog prolaza (25*)

Sekundarni SMTP mrežni prolaz

Port sekundarnog SMTP mrežnog prolaza (25*)

SMTP istek vremena (30 sekundi*)

Adresa za odgovor

Uvek koristi podrazumevanu SMTP adresu za odgovor(Isključeno*)

Koristi SSL/TLS(Onemogućeno*)

Zahtevaj pouzdan sertifikat(Uključeno*)

Potvrda identiteta SMTP servera(Nije potrebna potvrda identiteta*)

E-poruka koju je pokrenuo uređaj(Nijedna*)

ID korisnika uređaja

Lozinka uređaja

NTLM Domain

Konfigurišite postavke e-pošte štampača.

Napomena: Na nekim modelima štampača, ovaj meni možete da konfigurišete samo sa Embedded Web Server-a.

Sprečavanje grešaka

Pomoć za zaglavljivanje

Isključeno

Uključeno*

Podesite štampač tako da automatski proverava da li postoji zaglavljen papir.

Sprečavanje grešaka

Automatsko nastavljanje

Onemogućeno

5–255 (5*)

Vreme automatskog nastavka

Omogućite štampaču da automatski nastavi sa obradom ili štampanjem zadatka nakon što poništi određena stanja prisustva.

Napomena: Opcija Vreme automatskog nastavka je dostupna samo na nekim modelima štampača.

Sprečavanje grešaka

Automatski ponovo pokreni

Automatski ponovo pokreni

Uvek ponovo pokreni*

Nikada nemoj ponovo da pokrećeš

Ponovo pokreni kada miruje

Podesite štampač tako da se ponovo pokrene kada dođe do greške.

Sprečavanje grešaka

Automatski ponovo pokreni

Maks. broj automatskih ponovnih pokretanja

1–20 (2*)

Podesite broj automatskih ponovnih pokretanja koja štampač može da obavi.

Sprečavanje grešaka

Automatski ponovo pokreni

Prozor za automatsko ponovno pokretanje

1–525600 (720*)

Podesite broj sekundi pre nego što štampač obavi automatsko ponovno pokretanje.

Sprečavanje grešaka

Automatski ponovo pokreni

Brojač automatskog ponovnog pokretanja

Prikažite informacije brojača automatskog ponovnog pokretanja koje su samo za čitanje.

Sprečavanje grešaka

Prikaži grešku za kratak papir

Automatsko brisanje*

Uključeno

Podesite štampač tako da prikaže poruku kada dođe do greške za kratak papir.

Napomena: Kratak papir se odnosi na veličinu ubačenog papira.

Sprečavanje grešaka

Zaštita stranice

Isključeno*

Uključeno

Podesite štampač tako da obradi celu stranicu u memoriju pre nego što je odštampa.

Oporavak od zaglavljivanja sadržaja

Oporavak od zaglavljivanja

Automatski*

Isključeno

Uključeno

Podesite štampač tako da ponovo štampa zaglavljene stranice.

Napomena: Na nekim modelima štampača, Isključeno je podrazumevana postavka.


Upravljanje energijom

Stavka menija

Opis

Profil režima mirovanja

Štampanje iz režima mirovanja

Održi aktivnost nakon štampe

Aktiviraj režim mirovanja nakon štampe*

Podesite štampač tako da ostane u režimu spremnosti ili da se vrati u režim mirovanja nakon štampanje.

Istek vremena

Režim mirovanja

1–60 minuta (15*)

Podesite vreme mirovanja pre nego što štampač pređe u režim mirovanja.

Istek vremena

Istek vremena za hibernaciju

Onemogućeno

1 čas

2 časa

3 časa

6 časa

1 dan

2 dana

3 dana*

1 nedelja

2 nedelje

1 mesec

Podesite vreme do isključivanja štampača.

Istek vremena

Istek vremena hibernacije pri povezivanju

Hibernacija

Bez hibernacije*

Podesite Istek vremena za hibernaciju tako da isključi štampač dok ostoji aktivna Ethernet veza.


Informacije koje se šalju kompaniji Lexmark

Stavka menija

Opis

Informacije koje se šalju kompaniji Lexmark

Iskorišćenost potrošnog materijala i stranica

Performanse uređaja

Ništa*

Šaljite informacije o korišćenju i učinku štampača kompaniji Lexmark.

Napomena: Vreme slanja informacija se pojavljuje samo kada za Informacije koje se šalju kompaniji Lexmark izaberete bilo koju opciju osim Nijedno.

Vreme slanja informacija

Početno vreme

Vreme zaustavljanja


Vraćanje podrazumevanih fabričkih postavki

Stavka menija

Opis

Vrati postavke

Vrati sve postavke

Vrati postavke štampača

Vrati postavke mreže

Vratite podrazumevane fabričke postavke štampača.


Održavanje

Meni Konfiguracija

Stavka menija

Opis

USB konfiguracija

USB PnP

1*

2

Promenite režim USB upravljačkog programa štampača da biste poboljšali kompatibilnost sa računarom.

USB konfiguracija

USB brzina

Puno

Automatski*

Podesite USB port tako da radi punom brzinom i onemogućite njegove funkcije velike brzine.

Konfiguracija fioka

Povezivanje fioka

Automatski*

Isključeno

Podesite štampač tako da povezuje fioke za koje su podešeni isti tip i veličina papira.

Napomena: Ova stavka menija je dostupna samo na nekim modelima štampača.

Konfiguracija fioka

Prikaži poruku za umetanje fioke

Isključeno

Samo za nepoznate veličine*

Uvek

Prikažite poruku o izboru veličine i tipa papira nakon umetanja fioke.

Konfiguracija fioka

Ubacivanje A5

Kratka ivica

Duga ivica*

Navedite orijentaciju za ubacivanje papira veličine A5.

Konfiguracija fioka

Upiti za papir

Automatski*

Ručno ulaganje papira

Podesite izvor papira koji korisnik puni kada se pojavi upit za ubacivanje papira.

Konfiguracija fioka

Upiti za koverte

Automatski*

Ručno ulaganje koverte

Podesite izvor papira koji korisnik puni kada se pojavi upit za ubacivanje papira.

Konfiguracija fioka

Radnja za upite

Upit korisniku*

Nastavi

Koristi trenutno

Podesite štampač tako da rešava upite u vezi sa zamenom papira ili koverti.

Izveštaji

Stranica sa postavkama menija

Evidencija događaja

Pregled evidencije događaja

Štampajte izveštaje o postavkama menija štampača, statusu i evidenciji događaja.

Upotreba potrošnog materijala i brojači

Obriši istoriju upotrebe potrošnog materijala

Resetujte istoriju upotrebe potrošnog materijala, kao što su preostali broj stranica i dana, na fabrički nivo.

Upotreba potrošnog materijala i brojači

Resetovanje jedinice za nanošenje tonera

ITM resetovanje

Resetujte brojač nakon instalacije novog potrošnog materijala.

Emulacije štampača

PPDS emulacija

Isključeno*

Uključeno

Podesite štampač tako da prepozna korišćenje PPDS protoka podataka.

Emulacije štampača

PS emulacija

Uključeno*

Isključeno

Podesite štampač tako da prepozna korišćenje PS protoka podataka.

Emulacije štampača

Bezbednost emulatora

Vremensko ograničenje stranice

0–60 (60*)

Podesite vremensko ograničenje stranice tokom emulacije.

Emulacije štampača

Bezbednost emulatora

Resetuj emulator nakon zadatka

Isključeno*

Uključeno

Resetujte emulator nakon zadatka štampanja.

Emulacije štampača

Bezbednost emulatora

Onemogući pristup porukama štampača

Uključeno*

Isključeno

Onemogućite pristup poruci štampača tokom emulacije.

Konfiguracija štampanja

Režim Samo crna

Isključeno*

Uključeno

Štampajte sadržaj u boji pomoću nijansi sive.

Konfiguracija štampanja

Preklapanje boje

Isključeno

1

2*

3

4

5

Poboljšajte otiske radi kompenzovanja pogrešne registracije u štampaču.

Konfiguracija štampanja

Izoštravanje fonta

0–150 (24*)

Podesite veličinu tačke teksta ispod koje se prilikom štampanja podataka fontova koriste ekrani visoke frekvencije.

Na primer, ako je vrednost 24, svi fontovi veličine 24 ili manje koriste ekrane visoke frekvencije.

Operacije uređaja

Tihi režim

Isključeno*

Uključeno

Prebacite štampač u tihi režim.

Napomena: Omogućavanje ove postavke usporava rad štampača.

Operacije uređaja

Bezbedni režim

Isključeno*

Uključeno

Podesite štampač tako da radi u režimu u kojem pokušava da pruži što je više moguće funkcija, uprkos poznatim problemima.

Na primer, kada je podešeno na Uključeno, a motor za dvostrano štampanje ne funkcioniše, štampač dokumente štampa jednostrano, čak i ako je za zadatak podešeno dvostrano štampanje.

Napomena: Ova stavka menija je dostupna samo na nekim modelima štampača.

Operacije uređaja

Obriši prilagođeni status

Obrišite korisnički definisane niske za prilagođene poruke Podrazumevano ili Alternativno.

Operacije uređaja

Obriši sve daljinski instalirane poruke

Obrišite poruke koje su daljinski instalirane.

Napomena: Ova stavka menija je dostupna samo na nekim modelima štampača.

Operacije uređaja

Automatski prikaži ekrane sa greškama

Uključeno*

Isključeno

Prikažite postojeće poruke grešaka na ekranu nakon što štampač ostane neaktivan na početnom ekranu u trajanju koje je jednako postavci Istek vremena ekrana.

Napomena: Ova stavka menija je dostupna samo na nekim modelima štampača.

Podešavanje TPS

Željena postavka učestanosti kalibracije

Onemogućeno

Najmanje podešavanja boje

Manje podešavanja boje

Normalno*

Bolja preciznost boja

Najbolja preciznost boja

Podesite podrazumevanu učestanost kalibracije.

Podešavanje TPS

Puna kalibracija

Pokrenite punu kalibraciju boja.

Podešavanje TPS

Štampaj TPS stranicu sa informacijama

Odštampajte dijagnostičku stranicu koja sadrži kalibraciju za TPS.


Brisanje na kraju radnog veka

Stavka menija

Opis

Brisanje memorije štampača

Poslednje čišćenje memorije štampača

Spasi sve informacije u postojanu memoriju

Obriši sve postavke štampača i mreže

Obriši sve prečice i postavke prečica

Obrišite sve postavke i aplikacije sačuvane u štampaču.


Vidljive ikone na početnom ekranu

Meni

Opis

Status/potrošni materijal

Red za čekanje za zadatke

Promeni jezik

Obeleživači

Zadržani zadaci

Navedite ikone koje se prikazuju na početnom ekranu.


O ovom štampaču

Stavka menija

Opis

Oznaka sredstva

Prikažite serijski broj štampača.

Lokacija štampača

Navedite lokaciju štampača. Maksimalna dužina je 63 znaka.

Obratite se

Personalizujte ime štampača. Maksimalna dužina je 63 znaka.

Pošalji evidenciju

Otkaži

Pošalji

Šaljite dijagnostičke informacije kompaniji Lexmark.