Konfiguracije štampača

Štampači Lexmark C3224, Lexmark C3326, Lexmark CS331

Osnovna konfiguracija štampača

1

Kontrolna tabla

2

Standardna polica

3

Ručni ulagač

4

Fioka za 250 listova


Štampači Lexmark C3426, Lexmark CS431, Lexmark CS439

Osnovna konfiguracija štampača

1

Kontrolna tabla

2

Standardna polica

3

Ručni ulagač

4

Standardna fioka za 250 listova

5

Opciona fioka za 250 listova

Napomena: Podržano samo na nekim modelima štampača.