Štampanje liste uzoraka fontova

  1. Sa kontrolne table dođite do stavke:

    Postavke > Izveštaji > Štampa > Odštampaj fontove

    Ako imate model štampača bez ekrana osetljivog na dodir, pritisnite dugme za biranje za kretanje kroz postavke.

  2. Izaberite uzorak fonta.