Štampanje sa računara

Napomena: Za nalepnice, tvrdi papir i koverte, podesite veličinu i tip papira na štampaču pre štampanja dokumenta.
  1. U dokumentu koji želite da odštampate otvorite dijalog Štampanje.

  2. Po potrebi prilagodite postavke.

  3. Odštampajte dokument.