Štampanje stranice sa postavkama menija

Sa kontrolne table dođite do stavke:

Postavke > Izveštaji > Stranica sa postavkama menija

Ako imate model štampača bez ekrana osetljivog na dodir, pritisnite dugme za biranje da biste se kretali kroz postavke.