Recikliranje Lexmark proizvoda

Da biste vratili Lexmark proizvod radi reciklaže:

  1. Idite na lokaciju www.lexmark.com/recycle.

  2. Izaberite proizvod koji želite da reciklirate.

Napomena: Potrošni materijal i hardver za štampač koji nisu navedeni u Lexmark programu prikupljanja i recikliranja mogu da se recikliraju putem lokalnog centra za reciklažu.