Vraćanje podrazumevanih fabričkih postavki

  1. Sa kontrolne table dođite do stavke:

    Postavke > Uređaj > Vrati podrazumevane fabričke postavke

    Ako imate model štampača bez ekrana osetljivog na dodir, pritisnite dugme za biranje da biste se kretali kroz postavke.

  2. Izaberite Vrati sve postavke.