Podešavanje upozorenja e-pošte

Konfigurišite štampač tako da e-poštom šalje upozorenja kada je potrošni materijal pri kraju ili kada je potrebno zameniti ili dodati papir, odnosno kada se papir zaglavi.

  1. Otvorite veb pregledač, a zatim u polje za adresu unesite IP adresu štampača.

    Napomene:

  2. Kliknite na Postavke > Uređaj > Obaveštenja > Podešavanje upozorenja e-poštom, a zatim konfigurišite postavke.

  3. Kliknite na Podešavanje lista i upozorenja za e-poštu, a zatim konfigurišite postavke.

  4. Primenite promene.