Izjava o nepostojanosti

Štampač sadrži različite tipove memorije koje mogu da skladište postavke uređaja i mrežne postavke, kao i korisničke podatke.

Tipovi memorije

Opis

Prolazna memorija

Štampač koristi standardnu radnu memoriju (RAM) da bi privremeno baferovao korisničke podatke tokom jednostavnih zadataka štampanja.

Trajna memorija

Štampač može da koristi dva oblike trajne memorije: EEPROM i NAND (fleš memorija). Oba tipa se koriste za čuvanje operativnog sistema, postavki uređaja i informacija o mreži.


Izbrišite sadržaj bilo koje instalirane memorije štampača u sledećim okolnostima: