Papir

Konfiguracija fioka

Stavka menija

Opis

Podrazumevani izvor

Fioka [x] (1*)

Ručno ulaganje papira

Ručno ulaganje koverte

Podesite izvor papira za sve zadatke štampe.

Veličina/tip papira

Fioka [x] (1*)

Ručno ulaganje papira

Ručno ulaganje koverte

Navedite veličinu papira ili tip papira koji je ubačen u svaki od izvora.

Zamena za veličinu

Isključeno

Letter/A4

Sve navedeno*

Podesite štampač tako da zameni navedenu veličinu papira ako tražena veličina nije ubačena ni u jedan izvor.

Napomene:

  • Opcija Isključeno daje upit korisniku da ubaci potrebnu veličinu papira.
  • Letter/A4 štampa dokumente formata A4 na formatu Letter kada je ubačen Letter i zadatke formata Letter na formatu A4 kada je ubačen A4.
  • Sve navedeno zamenjuje Letter/A4.

Medijska konfiguracija

Univerzalno podešavanje

Stavka menija

Opis

Merne jedinice

Inči

Milimetri

Navedite mernu jedinicu za univerzalni papir.

Napomena: Inči je podrazumevana fabrička postavka za SAD fabrička postavka za SAD. Milimetri je međunarodna podrazumevana fabrička postavka.

Širina uspravnog položaja

3,00–14,17 inča (8,50*)

76–360 mm (216*)

Podesite širinu uspravnog položaja za univerzalni papir.

Visina uspravnog položaja

3,00–14,17 inča (14*)

76–360 mm (356*)

Podesite visinu uspravnog položaja za univerzalni papir.

Smer ulaganja

Kratka ivica*

Duga ivica

Podesite štampač tako da uzima papir iz pravca kratke ivice ili dugačke ivice.

Napomena: Dugačka ivica se pojavljuje samo kada je najduža ivica kraća od maksimalne podržane širine.


Tipovi medija

Stavka menija

Opis

Obični papir

Tvrdi papir

Reciklirani

Sjajni

Nalepnice

Za pisanje

Koverta

Memorandum

Unapred odštampani

Papir u boji

Svetlo

Teški

Grubi/pamučni papir

Prilagođeni tip [x]

Navedite teksturu, težinu i orijentaciju ubačenog papira.

Napomena: Opcija Prilagođeni tip je podržana samo na određenim modelima štampača.