Razumevanje statusa indikatora

Indikator

Status štampača

Isključeno

Štampač je isključen.

Plava

Štampač je uključen ili spreman.

Trepće plavo

Štampač obrađuje podatke.

Trepće crveno

Štampač zahteva intervenciju korisnika.

Narandžasto

Štampač je u režimu mirovanja.