Tiskárny C2335, CS531, CS632 a CS639

Informace o bezpečnosti

Konvence

Upozornění produktu

Informace o tiskárně

Vyhledání informací o tiskárně

Zjištění sériového čísla tiskárny

Konfigurace tiskárny

Použití ovládacího panelu

Popis stavu kontrolky

Výběr papíru

Nastavení, instalace a konfigurace

Výběr umístění tiskárny

Připojení kabelů

Nastavení a použití aplikací spouštěných z domovské obrazovky

Instalace a používání funkcí usnadnění

Založení papíru a speciálních médií

Instalace a aktualizace softwaru, ovladačů a firmwaru

Instalace hardwarových součástí

Práce v síti

Zabezpečení tiskárny

Vyhledání slotu zabezpečení

Vymazání paměti tiskárny

Mazání paměťové jednotky tiskárny

Obnovení výchozích továrních nastavení

Prohlášení o nestálosti

Tisk

Tisk z počítače

Tisk pomocí mobilního zařízení

Tisk z jednotky flash

Podporované jednotky flash a typy souborů

Konfigurace důvěrných úloh

Tisk důvěrných a jiných pozdržených úloh

Tisk seznamu ukázek písma

Tisk seznamu adresářů

Umístění oddělovacích listů mezi kopie

Rušení tiskové úlohy

Nastavení sytosti toneru

Použití nabídek tiskárny

Schéma nabídek

Zařízení

Tisk

Papír

Jednotka USB

Síť/Porty

Cloudové služby

Zabezpečení

Zprávy

Řešení problémů

Forms Merge

Tisk stránky s nastavením

Údržba tiskárny

Kontrola stavu částí a spotřebního materiálu

Konfigurace upozorňování na spotřební materiál

Nastavení e-mailových upozornění

Zobrazení zpráv

Objednání částí a spotřebního materiálu

Výměna částí a spotřebního materiálu

Čištění částí tiskárny

Úspora energie a papíru

Přemístění tiskárny

Přeprava tiskárny

Řešení problému

Problémy s kvalitou tisku

Chybové kódy tiskárny

Problémy s tiskem

Tiskárna nereaguje.

Jednotku paměti flash nelze přečíst

Povolení portu USB

Odstranění zaseknutého papíru

Problémy se síťovým připojením

Problémy s hardwarovými doplňky

Problémy se spotřebním materiálem

Potíže s podáváním papíru

Potíže s kvalitou barev

Kontaktování zákaznické podpory

Recyklace a likvidace

Recyklace produktů společnosti Lexmark

Recyklace obalů společnosti Lexmark

Poznámky

Informace o produktu

Poznámky k vydání

Ochranné známky

Licenční informace

Úrovně hluku

Směrnice OEEZ (o odpadních elektrických a elektronických zařízeních)

Lithium-iontová nabíjecí baterie

Likvidace produktu

Vrácení kazet Lexmark za účelem opětovného použití nebo recyklace

Upozornění na citlivost vůči statické elektřině

ENERGY STAR

Informace o teplotě

Upozornění ohledně laseru

Spotřeba energie

Zákonné požadavky týkající se bezdrátových výrobků

Poznámka k modulárním komponentám

Vystavení záření rádiových vln

Prohlášení o dodržení směrnic EU

Informace specifické pro daný model

Prohlášení o dodržení směrnic EU

Poznámka týkající se rádiového rušení

Informace pro více modelů

Prohlášení o dodržení směrnic EU