CS820, CS827

Turvallisuusohjeet

Merkintätavat

Tuotelausunnot

Tietoja tulostimesta

Tulostintietojen etsiminen

Tulostimen paikan valitseminen

Tulostinkokoonpanot

Kaapelien liittäminen

Ohjauspaneelin käyttäminen

Virtapainikkeen valon ja merkkivalon tilan merkitys

Aloitusnäytön käyttäminen

Valikkokartta

Valikkoasetussivun tulostus

Aloitusnäytön sovellusten asentaminen ja käyttäminen

Aloitusnäytön mukauttaminen

Näytön mukauttaminen

Lomakkeet ja suosikit -sovelluksen käytön aloittaminen

Ympäristöasetusten määrittäminen

Yhteystietojen hallinta

Helppokäyttötoimintojen käyttöönottaminen ja käyttäminen

Suurennustilan ottaminen käyttöön

Ääniohjauksen aktivoiminen

Ääniohjauksen puhenopeuden säätäminen

Luettujen salasanojen tai henkilökohtaisten PIN-koodien ottaminen käyttöön

Siirtyminen näytössä eleillä

Näyttönäppäimistön käyttäminen

Paperin ja erikoismateriaalin lisääminen

Erikoismateriaalin koon ja lajin määrittäminen

Universal-paperiasetusten määrittäminen

Lokeroiden täyttäminen

Monisyöttölaitteen täyttö

Lokeroiden yhdistäminen

Tulostaminen

Tulostaminen tietokoneella

Lomakkeiden tulostaminen

Tulostaminen mobiililaitteesta

Tulostaminen flash-asemasta

Tuetut flash-asemat ja tiedostotyypit

Luottamuksellisten töiden määrittäminen

Pidossa olevien töiden tulostaminen

Fonttimalliluettelon tulostaminen

Tulostustyön peruuttaminen

Tulostimen suojaaminen

Turvalukon etsiminen

Tulostinmuistin tyhjentäminen

Tulostimen kiintolevyn tyhjentäminen

Tulostimen kiintolevyn salauksen määrittäminen

Tehdasasetusten palautus

Haihtuvuusjulistus

Tulostimen ylläpito

Kaiuttimen äänenvoimakkuuden säätäminen

Verkkoyhteydet

Sarjatulostuksen määrittäminen (koskee vain Windowsia)

Tulostimen puhdistaminen

Tulostimen osien ja tarvikkeiden tilaaminen

Tulostimen osien ja tarvikkeiden vaihtaminen

Tarvikkeiden varastointi

Tulostimen siirtäminen

Energian ja paperin säästäminen

Kierrättäminen

Tukosten poistaminen

Tukosten välttäminen

Tukoksen sijainnin tunnistaminen

Paperitukos lokeroissa

Paperitukos monisyöttölaitteessa

Paperitukos vakiolokerossa

Paperitukos luukussa B

Paperitukos viimeistelijän alustalla

Nidontatukos luukussa G

Vianmääritys

Verkkoyhteysongelmat

Lisävarusteongelmat

Tarvikeongelmat

Paperinsyöttöongelmat

Tulostusongelmat

Värinlaatuongelmat

Yhteyden ottaminen asiakastukeen

Päivittäminen ja siirtyminen

Laitteisto

Ohjelmisto

Laiteohjelma

Tiedotteet

Tuotetiedot

Painosta koskeva tiedote

Tavaramerkit

Käyttöoikeustiedote

Emissiotaso

Staattista sähköä koskeva tiedote

Lämpötilatiedot

Laserilmoitus

LUOKAN 1 LASERLAITE

Laservaroitustarra