הימנעות מחסימות נייר

טעינה נאותה של נייר

שימוש בנייר מומלץ