הגדרות מצב חיסכון

  1. במסך הבית גע באפשרות Eco-Settings (הגדרות מצב חיסכון).

  2. קבע את הגדרות מצב החיסכון או תזמן מצב חיסכון בחשמל.

  3. החל את השינויים.