התאמה אישית של מסך הבית

  1. פתח את דפדפן האינטרנט ולאחר מכן הקלד את כתובת ה-IP של המדפסת בשדה הכתובת.

    הערות:

  2. לחץ על Settings (הגדרות) > Device (התקן) > Visible Home Screen Icons (סמלים גלויים במסך הבית).

  3. בחר את הסמלים שתרצה שיופיעו במסך הבית.

  4. החל את השינויים