הפעלת סיסמאות קוליות או מספרי זיהוי אישיים קוליים

  1. במסך הבית, בחר Settings (הגדרות) > Device (התקן) > Accessibility (נגישות) > Speak Passwords/PINs (סיסמאות/מספרי זיהוי אישיים קוליים).

  2. הפוך את ההגדרה לזמינה.