חסימת נייר בדלת B

חסימת נייר ב-fuser

 1. פתח דלת B.

  סמל אזהרה ממשטח חם זהירות—משטח חם: פנים המדפסת עלול להיות חם. להפחתת הסיכון לפגיעה מרכיב חם, יש לאפשר למשטח להתקרר לפני שנוגעים בו.
 2. הסר את הנייר התסום.

  הערה: ודא שהסרת את כל פיסות הנייר.
 3. פתח את דלת הגישה ל-fuser.

 4. הסר את הנייר התסום.

  הערה: ודא שהסרת את כל פיסות הנייר.
 5. סגור דלת B.

חסימת נייר ביחידת הדופלקס

 1. פתח דלת B.

  סמל אזהרה ממשטח חם זהירות—משטח חם: פנים המדפסת עלול להיות חם. להפחתת הסיכון לפגיעה מרכיב חם, יש לאפשר למשטח להתקרר לפני שנוגעים בו.
 2. הסר את הנייר התסום.

  הערה: ודא שהסרת את כל פיסות הנייר.
 3. פתח את מכסה יחידת הדופלקס.

 4. הסר את הנייר התסום.

  הערה: ודא שהסרת את כל פיסות הנייר.
 5. סגור את מכסה יחידת הדופלקס ואת דלת B.