חסימת נייר בסל הפלט הסטנדרטי

  1. הסר את הנייר התסום.

    הערה: ודא שהסרת את כל פיסות הנייר.
  2. פתח את דלת B ולאחר מכן הסר את כל פיסות הנייר.

    סמל אזהרה ממשטח חם זהירות—משטח חם: פנים המדפסת עלול להיות חם. להפחתת הסיכון לפגיעה מרכיב חם, יש לאפשר למשטח להתקרר לפני שנוגעים בו.
  3. סגור דלת B.