איתור חריץ האבטחה

המדפסת מצוידת באפשרות לשימוש במנעול אבטחה. חבר מנעול אבטחה שתואם לרוב המחשבים הניידים במיקום המוצג, כדי לאבטח את המדפסת למקומה.