ניווט במסך באמצעות תנועות ידיים

הערות:

תנועה

פונקציה

הקשה כפולה

בחירת אפשרות או פריט במסך.

הקשה משולשת

הגדלה או הקטנה של טקסט ותמונות.

הסטת האצבע ימינה או למטה

מעבר לפריט הבא במסך.

הסטת האצבע שמאלה או למעלה

מעבר לפריט הקודם במסך.

צידוד ימינה/שמאלה

גישה לחלקים של התמונה שהוגדלה אשר חורגים מגבולות המסך.

הערה: תנועה זו מחייבת שימוש בשתי אצבעות או גרירה על תמונה שגודלה שונה.

הסטת האצבע מעלה ואז שמאלה

יציאה מיישום וחזרה למסך הבית.

הסטת האצבע מטה ואז שמאלה

  • לבטל משימה.

  • חזרה להגדרה הקודמת.

  • יציאה מהמסך שמופיע מבלי לשנות הגדרה או ערך כלשהם.

הסטת האצבע מעלה ואז מטה

חזרה על הדרכה קולית.