הדפסה מהתקן נייד

הדפסה מהתקן נייד באמצעות Lexmark Mobile Print

LexmarkTM Mobile Print מאפשר לך לשלוח מסמכים ותמונות ישירות למדפסת נתמכת של Lexmark.

 1. פתח את המסמך ואז שלח אותו או שתף אותו עם Lexmark Mobile Print.

  הערה: ייתכן שחלק מהיישומים של צדדים שלישיים לא ייתמכו בתכונת השליחה או השיתוף. לקבלת מידע נוסף עיין בתיעוד הנלווה ליישום.
 2. בחר מדפסת.

 3. הדפס את המסמך.

הדפסה מהתקן נייד באמצעות Google Cloud Print

Google Cloud PrintTM הוא פתרון הדפסה ניידת אשר מאפשר ליישומים זמינים בהתקנים ניידים להדפיס בכל מדפסת המוכנה לשימוש עם Google Cloud Print.

 1. הפעל יישום זמין ממסך הבית של ההתקן הנייד.

 2. הקש על Print (הדפסה) ואז בחר את המדפסת.

 3. שלח את משימת ההדפסה.

הדפסה מהתקן נייד באמצעות שירות ההדפסה Mopria

שירות ההדפסה Mopria®‎ הוא פתרון להדפסה ניידת עבור התקנים ניידים הפועלים עם מערכת Android מגרסה 4.4 ואילך. הוא מאפשר לך להדפיס ישירות בכל מדפסת בעלת אישור Mopria.

הערה: לפני ההדפסה ודא ששירות ההדפסה Mopria זמין.
 1. הפעל יישום תואם ממסך הבית של ההתקן הנייד.

 2. הקש על Print (הדפסה) ואז בחר את המדפסת.

 3. שלח את משימת ההדפסה.

הדפסה מהתקן נייד באמצעות AirPrint

AirPrint הוא פתרון הדפסה ניידת אשר מאפשר לך להדפיס ישירות מהתקני Apple למדפסת בעלת אישור AirPrint.

הערות:

 1. הפעל יישום תואם ממסך הבית של ההתקן הנייד.

 2. בחר פריט להדפסה ואז הקש על סמל השיתוף.

 3. הקש על Print (הדפסה) ואז בחר מדפסת.

 4. הדפס את המסמך.