מיחזור

מיחזור מוצרי Lexmark

כדי להחזיר את מוצרי Lexmark לצורך מחזור:

  1. בקר בכתובת www.lexmark.com/recycle.

  2. בחר את המוצר שברצונך למחזר.

הערה: ייתכן שחומרים מתכלים וחומרה שאינם מופיעים בתכנית האיסוף והמיחזור של Lexmark ממוחזרים דרך מרכז המיחזור הפעיל באזורך.

מיחזור אריזות Lexmark

Lexmark עושה מאמצים מתמשכים למזער את כמויות האריזה. כמות מופחתת של חומרי אריזה מסייעת לוודא שהמדפסות של Lexmark יובלו ביעילות וברגישות לסביבה, וכן שיהיו פחות אריזות להשליך. תחומי התייעלות אלה מובילים להפחתת הפליטות של גזי חממה ולחיסכון באנרגיה ובמשאבים טבעיים. בארצות או אזורים מסוימים Lexmark אף מציעה מיחזור של רכיבי האריזה. לקבלת מידע נוסף בקר בכתובת www.lexmark.com/recycle, ואז בחר אך ארצך או אזורך. פרטים על תוכניות מיחזור האריזות הזמינות נכללים במידע על מיחזור המוצר.

הקרטונים של Lexmark ניתנים למיחזור ב-100% במקומות שבהם קיימים מתקני מיחזור המאפשרים קימוט. ייתכן שלא קיימים מתקנים באזורך.

חומר הריפוד שבאריזות של Lexmark ניתן למיחזור במקומות שבהם קיימים מתקנים למיחזור גומאוויר. ייתכן שלא קיימים מתקנים באזורך.

כשאתה מחזיר מחסנית אל Lexmark, תוכל לעשות שימוש חוזר בקופסה שבתוכה הגיעה המחסנית. Lexmark ממחזרת את הקופסה.

החזרת מכלי הדיו של Lexmark לשימוש חוזר או מיחזור

תוכנית איסוף המחסניות של Lexmark מאפשרת לך להחזיר מחסניות משומשות ל-Lexmark ללא תשלום לצורך שימוש חוזר או מיחזור. מאה אחוזים ממכלי הדיו הריקים שמוחזרים ל- Lexmark חוזרים לשימוש חוזר או עוברים תהליך מיחזור. גם הקופסאות המשמשות להחזרת מכלי הדיו ממוחזרות.

כדי להחזיר מחסניות Lexmark לשימוש חוזר או למיחזור בצע את הפעולות הבאות:

  1. בקר בכתובת www.lexmark.com/recycle.

  2. בחר את המוצר שברצונך למחזר.