בחירת מיקום עבור המדפסת

בעת בחירת מיקום למדפסת, השאר מספיק מקום לפתיחת מגשים, כיסויים ודלתות ולהתקנת אפשרויות חומרה.