הצהרה על נדיפות

המדפסת מכילה סוגים שונים של זיכרון שיכול לאחסן הגדרות התקן ורשת ואת נתוני המשתמש.

סוג זיכרון

תיאור

זיכרון נדיף

המדפסת משתמש זמנית ב זיכרון גישה אקראית (RAM) סטנדרטי כדי לאגור זמנית נתוני משתמש במהלך עבודות הדפסה פשוטות.

זיכרון לא נדיף

המדפסת עשויה להשתמש בשתי צורות של זיכרון לא נדיף: EEPROM ו- NAND (זיכרון הבזק). שני הסוגים משמשים כדי לאחסן הגדרות של מערכת ההפעלה, הגדרות התקן, הגדרות פרטי רשת וסימניות, ופתרונות מובנים.

זיכרון הדיסק הקשיח

בחלק מהמדפסות מותקן דיסק קשיח. הדיסק הקשיח של המדפסת מתוכנן לפונקציונליות הספציפית למדפסת. באופן זה ההתקן יכול לשמור נתוני משתמש אגורים מעבודות מורכבות של הדפסה וכן גם מתוך נתונים ונתוני גופנים.


מחק התכנים של כל זיכרון מדפסת שמותקן בנסיבות הבאות:

סילוק הדיסק הקשיח של המדפסת

הערה: ייתכן שבדגמים מסוימים של המדפסת לא מותקן דיסק קשיח.

בסביבות מאובטחות במיוחד, ייתכן שנדרש לנקוט באמצעים נוספים כדי להבטיח שלא תתאפשר גישה לנתונים סודיים המאוחסנים בדיסק הקשיח של המדפסת, כאשר המדפסת - או דיסק הקשיח שלה - יוצאים מרשותך.

הערה: את רוב הנתונים ניתן למחוק בצורה אלקטרונית, אך הדרך היחידה להבטיח שכל הנתונים נמחקים לחלוטין היא השמדה פיזית של הדיסק הקשיח שבו הנתונים מאוחסנים.