Konvensjoner

Merk: En merknad viser til informasjon som kan hjelpe deg.

Advarsel: En advarsel viser til noe som kan skade produktets maskinvare eller programvare.

FORSIKTIG: Forholdsregelen Forsiktig viser til en potensielt farlig situasjon som kan skade deg.

Det finnes ulike typer forholdsregler, blant annet:

forsiktighetsikon for vanlig aktsomhet FORSIKTIG – POTENSIELLE SKADER:  Angir fare for personskade.
forsiktighetsikon for støtfare FORSIKTIG – FARE FOR STØT: Angir fare for elektrisk støt.
forsiktighetsikon for varm overflate FORSIKTIG – VARM OVERFLATE: Angir fare for forbrenning ved berøring.
forsiktighetsikon for veltefare FORSIKTIG – FARE FOR VELTING: Angir fare for knusing.
forsiktighetsikon for klemfare FORSIKTIG – KLEMFARE: Angir fare for å bli sittende fast mellom bevegelige deler.
forsiktighetsikon for roterende vifteblader FORSIKTIG – ROTERENDE VIFTEBLADER: Angir en fare for kutt fra bevegelige vifteblader.