Aktivere taleveiledning

Fra kontrollpanelet

  1. Trykk på og hold nede 5-tasten til du hører en talemelding.

  2. Velg OK.

Fra tastaturet

  1. Trykk på og hold nede 5-tasten til du hører en talemelding.

  2. Trykk på Tab for å flytte fokusmarkøren til OK-knappen, og trykk deretter på Enter.

Merknader: