Administrere kontakter

Legge til kontakter

 1. Åpne en nettleser, og skriv inn IP-adressen til skriveren i adressefeltet.

  Merknader:

  • Vis IP-adressen til skriveren på startsiden til skriveren. IP-adressen vises som fire sett med tall atskilt med punktum, for eksempel 123.123.123.123.
  • Hvis du bruker en proxyserver, må den deaktiveres midlertidig, slik at nettsiden kan lastes inn på riktig måte.
 2. Klikk på Adressebok.

 3. Legg til en kontakt fra delen Kontakter.

  Merk: Du kan tilordne kontakten til én eller flere grupper.
 4. Angi en påloggingsmetode ved behov for å tillate programtilgang.

 5. Bruk endringene.

Legge til grupper

 1. Åpne en nettleser, og skriv inn IP-adressen til skriveren i adressefeltet.

  Merknader:

  • Vis IP-adressen til skriveren på startsiden til skriveren. IP-adressen vises som fire sett med tall atskilt med punktum, for eksempel 123.123.123.123.
  • Hvis du bruker en proxyserver, må den deaktiveres midlertidig, slik at nettsiden kan lastes inn på riktig måte.
 2. Klikk på Adressebok.

 3. Fra delen Kontaktgrupper kan du legge til et gruppenavn.

  Merk: Du kan tilordne én eller flere kontakter til gruppen.
 4. Bruk endringene.

Redigere kontakter eller grupper

 1. Åpne en nettleser og skriv inn IP-adressen til skriveren i adressefeltet.

  Merknader:

  • Vis IP-adressen til skriveren på startsiden til skriveren. IP-adressen vises som fire sett med tall atskilt med punktum, for eksempel 123.123.123.123.
  • Hvis du bruker en proxyserver, må den deaktiveres midlertidig, slik at nettsiden kan lastes inn på riktig måte.
 2. Klikk på Adressebok.

 3. Gjør ett av følgende:

  • I delen Kontakter klikker du på en kontakt og redigerer informasjonen.

  • I delen Kontaktgrupper klikker du på et gruppenavn og redigerer informasjonen.

 4. Bruk endringene.

Slette kontakter eller grupper

 1. Åpne en nettleser og skriv inn IP-adressen til skriveren i adressefeltet.

  Merknader:

  • Vis IP-adressen til skriveren på startsiden til skriveren. IP-adressen vises som fire sett med tall atskilt med punktum, for eksempel 123.123.123.123.
  • Hvis du bruker en proxyserver, må den deaktiveres midlertidig, slik at nettsiden kan lastes inn på riktig måte.
 2. Klikk på Adressebok.

 3. Gjør ett av følgende:

  • I delen Kontakter velger du en kontakt som du vil slette.

  • I delen Kontaktgrupper velger du et gruppenavn som du vil slette.