Justere høyttalervolumet

Justere standardvolumet for den innebygde høyttaleren

Høyttalervolumet tilbakestilles til standardverdien etter at hver økt logges ut, når skriveren vekkes fra hvilemodus eller dvalemodus, eller etter en tilbakestilling ved oppstart.

  1. Gå til følgende på kontrollpanelet:

    Innstillinger > Enhet > Preferanser > Lydtilbakemelding

  2. Velge ønsket volum.

Merk: Hvis Stillemodus er aktivert, er lydvarsler er slått av.

Justere standardvolumet for hodetelefoner

Hodetelefonvolumet tilbakestilles til standardverdien etter at hver økt logges ut, når skriveren vekkes fra hvilemodus eller dvalemodus, eller etter en tilbakestilling ved oppstart.

  1. Fra kontrollpanlet velger du Innstillinger > Enhet > Tilgjengelighet > Hodetelefonvolum.

  2. Velge ønsket volum.