Koble til kabler

forsiktighetsikon for vanlig aktsomhet FORSIKTIG – POTENSIELLE SKADER: Unngå risiko for brann eller elektrisk støt. Koble strømledningen til en riktig vurdert og ordentlig jordet stikkontakt som er i nærheten av produktet og lett tilgjengelig.
forsiktighetsikon for vanlig aktsomhet FORSIKTIG – POTENSIELLE SKADER: Bruk bare strømledningen som følger med dette produktet, eller en strømledning som er godkjent av produsenten, for å unngå risiko for brann eller elektrisk støt.
forsiktighetsikon for vanlig aktsomhet FORSIKTIG – POTENSIELLE SKADER: Ikke installer dette produktet eller utfør noe elektrisk arbeid med tilkoblinger, for eksempel strømledningen, faksfunksjonen eller telefonen, i tordenvær, da dette medfører fare for elektrisk støt.
Advarsel – mulig skade: For å unngå skriverfeil eller tap av data må du ikke ta på de viste områdene på USB-kabelen, eventuelle trådløse nettverkskort eller skriveren under utskrift.
Bakre porter på skriversokkelen
 

Bruk

Til

1

USB-port

Koble skriveren til en datamaskin.

2

Ethernet-port

Koble skriveren til et Ethernet-nettverk.

3

USB-porter

Koble til et tastatur eller noe annet som er kompatibelt.

4

Kontakt for strømledning

Koble skriveren til et jordet strømuttak.